Udělujete tímto souhlas společnosti KARKO PAPER s.r.o., se sídlem Jateční 12, IČ:27974049., (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

- jméno a příjmení
- název společnosti
- e-mail
- telefonní číslo
- Adresa / dodací adresa

1. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mail a adresa je nutné zpracovat za účelem doručení objednaného zboží a vystavení daňového dokladu. Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou, tedy podobu nutné archivace daňových dokladů jak ukládají zákony ČR.

2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. Poskytovatel softwaru, poskytovatel webhostingu, účetní firma
b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.